Danh mục
Đức Cha Jaime Soto làm phép Vườn Giệtsêmani và tượng Chúa Giêsu cầu nguyện - (04/12/2013)

Lúc 10:30 AM ngày 8 tháng 10 năm 2011, Đức Cha Jaime Soto đã chúc lành cho Vườn Giệtsimani và tượng Chúa Giêsu cầu nguyện tại Đan Viện Châu Sơn Sacramentô, với sự hiện diện của Đức Viện Phụ Paul Mark, Quí Cha khách và hội viên từ nhiều tiểu bang trở về. Nghi thức làm phép đã diễn ra cách trang nghiêm sốt sắng. Ước mong đây sẽ là nơi giúp chúng ta sống thân tình với Chúa và thêm lòng yêu mến Người.

Tập tin đính kèm :