Danh mục
Hình ảnh Cộng Đoàn 2 - (18/01/2014)

 

Đan Viện Châu Sơn Sacramento nay hiện có:

Phụ Trách:  Linh mục Dôminic Trần Thiết Hùng.

Phó Phụ trách: Lêo Nguyễn Văn Tiên.

Phụ trách khách tĩnh tâm: Linh mục Phanxico Salêsiô Vũ khắc Nam.

Quản Lý: Linh Mục Nicolas Lê Quang Thành.

Sinh Viên: Linh mục Vincent Nguyễn Đình Hậu.

Thày Hiến Sinh: Antôn Ngô Văn Hảo

Tìm hiểu: Anh Nam Nguyễn.

Tập tin đính kèm :
• Các bài viết cùng chủ đề: