Danh mục
Hội Thảo Ngày Lễ Lòng Thương Xót Chúa - (12/04/2013)

Chúa Nhật: 27/4/2014

HỘI THẢO:

http://youtu.be/EkJpeJA-RuM

 

http://youtu.be/EkJpeJA-RuM

 

 

  Hội thảo chủ đề:  “TÌNH YÊU CHÚA CAO VỜI BIẾT BAO”  do Linh mục Matthêu Nguyễn Khắc Hy thuộc Hội Dòng Saint Sulpice phụ trách vào lúc 8:30 sáng.

"TÌNH YÊU CHÚA CAO VỜI BIẾT BAO!"

Vậy tại sao vẫn còn nhiều người chưa cảm nghiệm được Lòng Xót Thương bao la của Thiên Chúa? Có phải vì họ tìm kiếm sai đối tượng? Hay sai cách thức? Hay chính xã hội đã không tạo cơ hội cho những cảm nghiệm đó?

Linh mục Nguyễn Khắc Hy sẽ giúp chúng ta tái khám phá " Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu tình thưong" (TV 103:8) trong sinh hoạt  hằng ngày. Cảm nghiệm này sẽ thúc đẩy chúng ta chia sẻ và rao truyền sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót  cho mọi người, nhất là với những ai đang mất dần hy vọng...


Kính mời Quí Hội Viện, Ân Nhân và Thân Hữu về Đan Viện tham dự và mừng Lễ sốt sắng.

 

 

Tập tin đính kèm :
• Các bài viết cùng chủ đề: