Danh mục
Gia đình Châu Sơn San Jose - (12/12/2013)
Ngày 12. 06.2010. Đức Tổng Phụ Xitô Mauro Esteve đa chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Bổn Mạng Gia Đình Châu Sơn San Jose,Cali
Tập tin đính kèm :
• Các bài viết cùng chủ đề: