Gia Đình Châu Sơn Hoa Kỳ
Danh mục
Lễ Bổn Mạng Gia Đình Châu Sơn Philadelphia 2011 - (12/12/2013)
Lễ Bổn Mạng Gia Đình Châu Sơn Philadelphia 2011

Ngày 10 tháng 09 năm 2011, Gia Đình Châu Sơn Philadelphia đã tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn tại Hội Trường Giáo Xứ Saint Alice, dưới sự hiện diện của Linh Mục Phụ Trách GĐCS, Cha Đôminic Trần Thiết Hùng,  Linh mục Phêrô Vũ Văn Quýnh, chánh xứ Saint Alice, Linh mục Phanxicô Salêsiô Vũ Khắc Nam, Phụ tá Gia Đình Châu Sơn, cùng các hội viên, ân nhân và thân hũu GĐCS. Sau Thánh Lễ là tiệc mừng.
Trong dịp này GĐCS Philadelphia cũng đề cử một Trưởng Miền mới để cộng tác với Đan Viện trong việc điều hành và phát triển GĐCS. Đó là anh ĐÔMINICÔ ĐINH QUANG HẢO.
Tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành với GĐCS Philadelphia. Cầu chúc tất cả hội viên và ân nhân luôn vui tươi, mạnh khoẻ và ngày một hăng say trên con đường yêu thương và cầu nguyện.

Tập tin đính kèm :